top of page

Wie is Barbara

Mijn Missie is mensen helpen VOORUIT te komen 

Door mensen bewust te maken, en  verbale en non verbale signalen te duiden, help ik mensen effectiever gedrag te vertonen, waardoor zij zich prettiger voelen en gemakkelijker bereiken wat zij willen bereiken, en dus vooruit komen. Kleine aanpassingen geven vaak grootse resultaten op korte en op lange termijn. 

Barbara Schure, drs.

Psycholoog, Master coach, Trainer

Oprichter Mind Today

Barbara Schure (1975) is bedachtzaam en scherp in haar observaties. Met haar eigen stijl integreert zij verschillende theorieën en inzichten. Zij stelt anderen snel op hun gemak, weet tot de kern te komen en komt tot betrouwbare conclusies en interessante adviezen. 

  

 

Rollen

Psycholoog | Coach

Coaching en individuele begeleiding van mensen met arbeidsgerelateerde problematiek, terugkerende of onverklaarbare klachten of persoonlijke thema's.


Trainer 

Diverse trainingen: teamtraining, train de trainer, communicatie, gespreksvaardigheden, gebaseerd op NLP, gedrags- en attitude veranderingen.

 

Docent Communicatie en Attitude
Lesgeven aan studenten Geneeskunde in werkgroepen, Klinisch vaardigheden onderwijs (UMC te Utrecht).

 

Adviseur | Assessor | Interviewer

Onderzoek, selectie en ontwikkeling binnen zeer diverse organisaties. Ondersteunen in beleidsmatige en organisatorische projecten.

bottom of page